Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Yayımlandı

Standartın amacı, finansal tablo kulanıcılarına işletmenin gelecekti nakit akışarının tutarını, zamanlamasını ve belirsizliğini değerlendirmeleri için ihtiyaca uygun ve faydalı bilgiyi sunacak şekilde finansal varlıklara finansal yükümlülüklere ilişkin finansal raporlama ilkelerinin belirlemektir. 19.01.2017 Tarih ve 29953 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’

Yorum Yapın