2020/1. Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Düzenleme Yapılmıştır
18 Mayıs 2020
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 311)
27 Mayıs 2020