Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesinde Yer Alan Kesinti Oranları

Geçici Vergi Oranları
28 Şubat 2024
vergi
GELİR VERGİSİ TARİFELERİ
28 Şubat 2024