Halka açık olmayan anonim şirketlerin payları bir yıl içinde nama yazılı olacak

Vergi Muafiyeti Tanınacak Vakıflarda Aranılacak Belgeler Ve Vergi Muafiyeti Başvurusu
3 Ocak 2014
Vergi Yükümlülüklerinin Muhasebeleştirilme Esasları Belirlendi
8 Ocak 2014