Hangi Sponsorluk Harcamaları Gider Olarak Yazılır?

Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle şirketlerin gelir gider hesapları ve buna bağlı olarakta ortaya çıkan kar ve ödeyecekleri vergi tutarı önem arz etmektedir. Şirketler yaptıkları bağış ve yardımları belli şartlar dahilinde gider yazabilmektedirler. Spor kulüplerine yapılan bağışlar ve sponsorluk harcamaları ise bunlardan en önemlisidir. Sponsorluk harcamalarının amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir. Sponsorluk harcamaları tüm spor dallarını kapsamaktadır. Ancak burada esas olan amatör ve profesyonel spor dalının ne olduğunun açıklanmasıdır. Bu konu kurumlar vergisi kanunu ile değil,Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan “Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı” ile açıklanılmıştır. Söz konusu talimat ile önce amatör ve profesyonel futbolcu tanımı yapılmış olup bu tanımdan hareketle profesyonel futbol takımlarının profesyonel liglere tescil edilen kulüpler olduğu belirtilmiştir. Profesyonel ligler ise, Türkiye Süper Ligi,1.Lig, 2.Lig ve 3.Liglerden oluşmaktadır ve buna göre bu liglerde tescil edilen takımlar profesyonel takımlardır. Dolayısıyla, bu takımlara yapılan sponsorluklarda harcamalarının %50′ si gider olarak dikkate alınacaktır.

Diğer liglerde yer alan takımlara yapılan sponsorluk harcamaları ise amatör spor dalına yapılmış olarak değerlendirilecek ve sponsorluk bedellerinin tamamı indirim konusu olarak dikkate alınabilecektir. Ancak bu tanım sadece futbol için yapılmış olup diğer spor dallarının profesyonel veya amatör spor dalı olup olmadıklarının belirtilmemiştir. Herhangi bir mevzuat hükmünde de bu güne kadar bu konuda bir tanımlama yapılmamıştır. Dolayısıyla ülkemizde profesyonel spor dalı olarak belirlenmiş tek spor dalı futboldur. Diğer tüm spor dalları ise amatör olarak tanımlanmaktadır. Sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalar olup ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olan reklam harcamalarından farklılık arz etmektedir. Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla; – Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri, – Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri, – Spor malzemesi bedeli, – Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar, – Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri, – Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilecektir. Yukarıda anılan harcamaların tamamı, bağış yapılan futbol kulübün amatör veya profesyonel olmasına göre değişmekte iken, diğer spor dallarının tamamı amatör olarak kabul edilmesinden dolayı, gider olarak dikkate alınabilecektir.

Yorum Yapın