Yeni KDV Uygulama Tebliği’yle Hizmet İhracatı İstisnasında Yapılan Değişiklikler
1 Temmuz 2015
Hizmet sözleşmelerinde fatura düzenleme tarihi
8 Temmuz 2015