Vergisini Düzenli Ödeyen Mükelleflere Yüzde 5 İndirim Getiren Kanun

İflas Erteleme Sürecinde Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Kamu Borçlarından Sorumlu Tutulabilir
7 Mart 2017
Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Hakkında BDS 701 Yayımlandı
9 Mart 2017