İhracat bedellerinin yüzde 80’inin TL’ye çevrilmesi zorunluluğu neden kaldırıldı?

Konkordato Kapsamında Sunuşması Gereken Bağımsız Denetim Raporu Örneği Yayınlanmıştır
16 Şubat 2020
İş Dünyasının Gözü Sicil Affına Çevrildi
20 Şubat 2020