Konkordato Kapsamında Sunuşması Gereken Bağımsız Denetim Raporu Örneği Yayınlanmıştır

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Hadlerin Belirlenmesine İlişkin
16 Şubat 2020
İhracat bedellerinin yüzde 80’inin TL’ye çevrilmesi zorunluluğu neden kaldırıldı?
17 Şubat 2020