İş dünyası, çekte reeskont sorununa çözüm istiyor

Konutta KDV Düzenlemesinin Yeniden Ele Alınması Gerekiyor
19 Nisan 2013
Yurt Dışına Makine Ve Teçhizat Kiralaması Hizmet İhracatı Kapsamında KDV’ Den İstisna Olacak (Mı)?
1 Mayıs 2013