Konutta KDV Düzenlemesinin Yeniden Ele Alınması Gerekiyor

6455 Sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
15 Nisan 2013
İş dünyası, çekte reeskont sorununa çözüm istiyor
25 Nisan 2013