Yurt Dışına Makine Ve Teçhizat Kiralaması Hizmet İhracatı Kapsamında KDV’ Den İstisna Olacak (Mı)?

İş dünyası, çekte reeskont sorununa çözüm istiyor
25 Nisan 2013
Çek’te reeskonta maliye çözümü
2 Mayıs 2013