İsviçre’de açılan banka hesapları tarih mi oluyor?

Yurtdışında bulunan hesaplardan elde edilen gelirden de vergi alınabileceği için yurt dışında para götürmenin yada yurt dışında hesap açmanın da artık herhangi bir anlam ve önemi kalmayacak.

Devlet ile vatandaş vergi ödeme konusunda hep bir çatışma içindedir. Devlet vergi gelirlerini artırmak isterken, vatandaşlar da mümkün olduğu kadar az vergi ödemek ister. Bu amaçla da vergiden kaçınmak hatta vergi kaçırmak için kendilerince gereken tedbirleri alırlar. Vergi ahlakının yüksek olduğu toplumlarda ise vergi kaçırmadan çok, vergiden kaçınma faaliyeti yoğun olarak gözlenmektedir. Banka hesapları.

Dünyada global olarak yaşanan ekonomik kriz devletlerin vergi toplama isteğini daha da artıran bir etken olarak karşımıza çıkmakta. Devletler egemenlik alanı içinde kalan tüm bölgelerde vergilendirme hak ve yetkilerini kullanmak istiyor. Bunun sonucu ve kanunların şahsiliği ilkesi gereği, devletler vatandaşları dünyanın neresinde olursa olsun,onların faaliyetlerinden vergi almak istemektedir.

Vatandaşlar ise kendi devletinin egemenlik alanı sınırlarının dışına çıkarak vergi vermemek veya daha az vergi vermek ister. Bu amaçla ülkemizde ve dünyada değişik ülkelerdeki birçok kişi yatırımlarını vergisiz veya düşük vergili ülkelerde değerlendirmek istemekte ve tasarruflarını bu ülkelere yönlendirmekteler. Bu ve benzeri dürtüler ise başta İsviçre olmak üzere bazı ülkeleri bankaların, banka hesapları ve mevduatların merkezi haline getirmiştir.

Vatandaşlarının gelirlerini vergilendirmek amacıyla, başta G-20 ve OECD ülkeleri kendi aralarında uluslararası otomatik bilgi değişimini gerçekleştirmek amacıyla ortak raporlama standardı (CRS) oluşturdu. Burada amaç mali hesaplara ilişkin bilgilerin sözleşmeye taraf ülkeler arasında değişimin ve raporlamanın sağlanması.

Türkiye söz konusu otomatik bilgi değişim sistemine dahil olmak için, 20 Mayıs 2017 tarihinde resmî gazetede yayımlanan 7018 sayılı Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunu kabul etti. Yani yayınlanan bu kanun ile ülkemiz de söz konusu otomatik bilgi değişim sistemine dahil olmuştur. Banka hesapları

Sözleşmeye uygun ilk raporlama, (2016 yılına ilişkin bilgilerin yer aldığı) 2017 yılı Eylül ayında yapılacağı bildirilmiştir. Türkiye sözleşmeye taraf olmakla beraber, ilk paylaşımları 2018 yılında yapabileceğini açıklamıştır.

Bu yeni paylaşım sistemi tüm sözleşmeye taraf ülkelerin bankacılık ve finans sistemlere ek yeni yükler getirecek olup, yeni birimlerin oluşturulmasını da gerektirebilecektir. Bu sistem ile Maliye Bakanlığı Türk vatandaşlarının ve Türk şirketlerinin yurtdışında bulunan başta banka hesap bilgileri olmak üzere tüm bilgilerine rahatça ulaşabilecektir.

Yurtdışında bulunan hesaplardan elde edilen gelirden de vergi alınabileceği için yurt dışında para götürmenin yada yurt dışında hesap açmanın da artık herhangi bir anlam ve önemi kalmayacak gibi gözükmektedir.

İlk raporlamanın bu sene 2017 yılında yapılacak olması ilk raporlamanın nasıl yapılacağı ve nasıl sonuçlandırılacağı konusunda endişeleri beraberinde getirse de, ilerleyen yıllarda sistemin istenilen şekilde bilgi sağlayarak taraf ülkeler ile paylaşacağı konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır.

Bu durum ise sadece vergi ödememek yada az vergi ödemek amacıyla yurtdışında hesap açılmasının önüne geçebilecek bir sistem olarak tarafımızdan değerlendirilmektedir. Tabi böyle olması başta İsviçre bankalarının olmak üzere diğer vergi avantajı sağlayan ülkelerin ve sistemlerin önemini yitirmesini ve hatta unutulup tarih olmasını sağlayacak bir değişim olarak tarafımızdan değerlendirilmektedir.

Yorum Yapın