İşyeri Ve Konut Teslimlerinde KDV Oranları

I- İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı Tüm işyerlerinin teslimlerinde hiç istisnasız yüzde 18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. II- Konut Teslimlerinde KDV Oranı 1) Net Alanı 150 Metrekareden Büyük Olan Konutlar 150 metrekareden büyük tüm konutların teslimi yüzde 18 oranında KDV’ye tabidir. Ancak bu konutlar için geçici süreyle 30.09.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yüzde 8 oranında KDV uygulanmaktadır. 8 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, teslimleri yüzde 18 oranında KDV’ye tabi konutların 31 Mart 2017 tarihine kadar teslimlerinde yüzde 8 oranında KDV uygulanacağı belirtilmişti. 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı BKK ile bu uygulamanın süresi 30 Eylül 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Anılan BKK uyarınca, 8 Eylül 2016 tarihinden itibaren 30 Eylül 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil); aşağıda belirtilen konutların teslimi % 8 oranında KDV’ye tabi olacaktır

 1. Net alanı 150 metrekareden büyük konutlar.
 2. Net alanı 150 metrekareye kadar olan konutlardan;

Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ilâ 31 Aralık 2016 tarihleri arasında alınan (büyükşehirlerde, lüks veya birinci sınıf inşaat) ve arsa birim metrekare emlak vergisi değeri bin lira ve üzerinde olan konutlar. Yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 tarihinden sonra alınan (büyükşehirlerde, lüks veya birinci sınıf inşaat) ve arsa birim metrekare emlak vergisi değeri 2 bin liranın üzerinde olan konutlar. 2) Net Alanı 150 Metrekareden Küçük Olan Konutlar

 1. A) Büyükşehir Dışındaki İllerde 150 Metrekareden Küçük Konutlar

Büyükşehir dışındaki illerde, ne olursa olsun net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlarda uygulanacak KDV oranı %1 dir.

 1. B) Büyükşehirlerdeki İllerde Bulunan Konutların Tesliminde KDV Oranı

1- Büyükşehir sınırları içinde bulunan net alanı 150 m2’ye kadar olan konutların inşaat kalitesi lüks veya birinci sınıf olmayanlar için uygulanacak KDV oranı %1 dir. 2- Büyükşehir sınırları içinde bulunan net alanı 150 m2’ye kadar olan konutların inşaat kalitesi lüks veya birinci sınıf olanlar için uygulanacak KDV oranı yapı ruhsatının alındığı tarihine göre değişmektedir.

 1. a) Büyükşehirlerdeki İllerde Yapı Ruhsatı 2013 Yılından Önce Alınmış Olan 150 m2’ye Kadar Olan Konutlar

Büyükşehir sınırları içinde bulunan ve yapı ruhsatı 2013 yılından önce alınmış olan 150 m2’ye kadar olan konutların teslimi yüzde 1 oranında KDV’ye tabidir. 2013 yılından önce yapı ruhsatı alınmış olan konutlar, büyükşehir sınırları içinde olsa bile, lüks olup olmadığına ve arsa birim metrekare vergi değerine bakılmaksızın yüzde 1 oranında KDV’ye tabidir.

 1. b) Büyükşehirlerdeki İllerde Yapı Ruhsatı 2013 ila 2016 Yılları Arasında Alınmış Olan 150 m2’ye Kadar Olan Konutlar

Büyükşehir sınırları içinde bulunan ve yapı ruhsatı 2013 ila 2016 yılları arasında alınmış olan lüks veya birinci sınıf inşaat tesliminde, (kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılan konut inşaatı projeleri dahil) üzerine yapıldığı arsanın birim metrekare değeri;

 • 500 liradan azsa % 1,
 • 500 – 999,99 lira arasındaysa % 8,
 • 1.000 lira ve üzerindeyse % 18 (geçici süreyle 30.09.2017 tarihine kadar % 8),

oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. Ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi durumunda da yukarıda belirtilen KDV oranları uygulanacaktır. 16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Kentsel dönüşüm Kanunu) kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerdeki 150 metrekareden küçük konut teslimleri bu sınıflandırmanın kapsamına girmemektedir.

 1. c) Büyükşehirlerdeki İllerde Yapı Ruhsatı 1 Ocak 2017 Tarihinden Sonra Alınmış Olan 150 m2’ye Kadar Olan Konutlar

3 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Büyükşehir sınırları içinde bulunan ve yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 tarihinden sonra alınmış olan lüks veya birinci sınıf inşaat tesliminde, (kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılan konut inşaatı projeleri dahil) üzerine yapıldığı arsanın birim metrekare değeri;

 • 1.000 liradan azsa eskiden olduğu gibi % 1,
 • 1.000 – 2.000 lira (2.000 lira dahil) arasındaysa % 8,
 • 2.000 liranın üzerindeyse % 18 (geçici süreyle 30.09.2017 tarihine kadar % 8),

oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. Ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi durumunda da yukarıda belirtilen KDV oranları uygulanacaktır. 16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Kentsel dönüşüm Kanunu) kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerdeki 150 metrekareden küçük konut teslimleri bu sınıflandırmanın kapsamına girmemektedir. 3) Kentsel Dönüşümde KDV Oranı 16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki Kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu) kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerdeki net alanı 150 metrekarenin altındaki konutların teslimlerinde KDV oranı % 1 olacaktır. Net alanı 150 metrekarenin üzerindeki kentsel dönüşüm kanunu kapsamındaki konutların teslimi ise yüzde 18 oranında KDV’ye tabidir. Ancak bu konutlar için geçici süreyle 30.09.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yüzde 8 oranında KDV uygulanmaktadır. 4) Tapuda Devredilmemiş ya da Fiilen Teslim Edilmemiş Olsa Bile 30 Eylül 2017 Tarihi ve Öncesinde Satış Faturası Düzenlenen Konutlarda KDV Oranı 15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 11 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile KDV Uygulama Genel Tebliği’nde yapılan aşağıda yer alan düzenleme ile; “Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden bu faturada gösterilen KDV’nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV’de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.” Yapılan düzenlemeye göre; 8 Eylül 2016 tarihinden 30 Eylül 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil); tapuda devredilmemiş ya da fiilen teslim edilmemiş olsa bile 30 Eylül 2017 tarihi ve öncesinde satış faturası düzenlenmiş olan aşağıda belirtilen konutların teslimi % 8 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

 1. Net alanı 150 metrekareden büyük konutlar,
 2. Net alanı 150 metrekareye kadar olan konutlardan;

Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ilâ 31 Aralık 2016 tarihleri arasında alınan (büyükşehirde, lüks veya birinci sınıf inşaat) ve arsa birim metrekare emlak vergisi değeri bin lira ve üzerinde olan konutlar, – Yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 tarihinden sonra alınan (büyükşehirde, lüks veya birinci sınıf inşaat) ve arsa birim metrekare emlak vergisi değeri 2 bin liranın üzerinde olan konutlar. Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Yorum Yapın