Vergi Kimlik Numarası Ile Sosyal Güvenlik Kurumu İş Yeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi Süresi

30 Mart 2017 tarihli ve 30023 sayılı Resmi Gazete’de ‘‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) ’’ yayımlanmıştır. Tebliğ ile 18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar” ibaresi 02 Mayıs 2017 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir. 30 Mart 2017 tarihli ve 30023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Beyannamesinin Eşleştirme Süresi 02.05.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yorum Yapın