Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ

Şirket Ortaklarının Sermaye Taahhüt Borçlarına Haciz Yolu Açıldı
3 Ekim 2016
Konutta KDV İndirimi, Hangi Projeleri Nasıl Etkileyecek?
12 Ekim 2016