Şirket Ortaklarının Sermaye Taahhüt Borçlarına Haciz Yolu Açıldı

Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerin Çalışanlarının Ücretlerine İlişkin İndirim Uygulaması
2 Ekim 2016
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ
4 Ekim 2016