Konutta KDV İndirimi, Hangi Projeleri Nasıl Etkileyecek?

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ
4 Ekim 2016
Konutta KDV indirimi, hangi projeleri nasıl etkileyecek?
12 Ekim 2016