KAYİK Hariç Sorumlu Denetçi Olarak Yetkilendirilmiş Olanların 01.01.2017 Tarihinden Sonraki Durumu

Cazibe Merkezi Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Yayımlandı
11 Ocak 2017
Gemi Sicili Kanunu Değişikliğine Ve KOBİ Birleşmelerinde İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Teşviki
14 Ocak 2017