KGK’nın Revizyon Projesi Kapsamında Yeniden Kaleme Alınan TMS 1, TMS 2 Ve TFRS Yorum

Döviz kredisi olan şirketlerin bildirim karmaşası
18 Mayıs 2018
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ No: 494, 495, 496, 497, 498 Yayınlanmıştır
25 Mayıs 2018