Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ No: 494, 495, 496, 497, 498 Yayınlanmıştır

KGK’nın Revizyon Projesi Kapsamında Yeniden Kaleme Alınan TMS 1, TMS 2 Ve TFRS Yorum
24 Mayıs 2018
Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ No: 15 Yayınlanmıştır
25 Mayıs 2018