Konkordato İflas Etmek Mi Demek?

Günümüzde çok konuşulan ancak yeterince bilinmediğini düşündüğümüz konkordato müessesesi ekonomik gidişata bakılır ise daha çok günlük hayatımıza girecek ve uygulaması da daha fazla yaygınlaşacaktır. Çünkü tacir olsun veya olmasın herkes ekonomik gidişatın olumsuzluğundan etkilenmekte ve kendisini korumaya almak istemektedir. Bunun sonucunda ise bu müesseseye olan ihtiyaç artmakta, buna bağlı olarak da daha bilinir olma ve sonuçlarını daha iyi öngörmesi zorunlu hale gelmektedir. Konkordato Ticaret Hukukunda ve ticaret hayatında çok uzun yıllardır var olan bir müessese olmasına rağmen fazla bir uygulama alanı olmaması nedeniyle tam bilinmemekte ve diğer benzer müesseseler ile karıştırılmaktadır. Konkordatonun en çok karıştırıldığı ve aynı şey olarak algılandığı kavram ise bize göre iflas müessesesidir. Bu iki müessesinin hukuki gereklilik ve sonuçları tam olarak bilinmediğinden konkordato talep eden kişiler iflas etmiş kişiler olarak düşünüp değerlendirilmekte ve ötekileştirilmektedir. Oysa bu iki müessese birbirinin neden sonuç ilişkisi olmasına rağmen bir birinden her anlamda çok farklıdır. İflas erteleme müessesesi çok fazla yozlaştığı ve mevcut ihtiyaca cevap vermediği düşünüldüğünden olağanüstü hal uygulaması sırasında iflas erteleme müessesi kaldırılmış ve bunu idame etmek amacıyla konkordato da bazı yeni düzenlemeler yapılarak uygulamasının yaygınlaştırılması sağlanılmıştır. Konkordato borçlunun zor durumdan kurtulmak ve borçlarını bir plan dahilinde ödeyerek hayatına devam ettirmek amacıyla, alacaklıları ile anlaşması, bu anlaşmanın ise mahkeme tarafından onaylanmasıdır. Yani konkordato talep eden kişi borçlarını ödemek ve varlığını devam ettirebilmek adına alacaklılarına bir anlaşma teklif etmekte, kabul edilen anlaşma ise mahkeme tarafından onaylanarak sonuçları takip edilmektedir. Ancak bu anlaşmanın asgari hangi tutardaki borçları ve hangi sayıdaki alacaklıları kapsaması gerektiği kanunla belirlenmiş olup, bu oranların altında olması halinde anlaşma gerçekleşmemiş olacaktır. Yani anlaşmanın kanunun öngördüğü asgari borç tutarında ve asgari alacaklı sayı da olması gerekmektedir. Bize göre diğer bir önemli konuda bu anlaşmanın belirli bir süre içinde yapılmasının zorunluludur. Çünkü kanun bu anlaşmanın yapılması için esas ve ek süreleri de ayrı ayrı belirlemiştir. Bu nedenle belirlenen sürelerin dışına çıkılması mümkün değildir. Peki belirlenen tutar borç, belirlenen oranda alacaklı ile anlaşılamaz ya da bu anlaşmalar yapılırken kanunda belirlenen sürelere uyulmaz ise ne olacak! İşte o zaman konkordato süreci sona ermekte ve iflas süreci başlamaktadır. Yani aslında konkordato talep eden kişi iflas etmemek, varlığını sürdürmek istemekte ve bu niyetini konkordato ile ortaya koymaktadır. Kanun bunun hangi şartlar dahilinde yapılabileceğinin sınırlarını çizmiş ve uygulanmasına izin vermiştir. Kanunun belirlediği sınırların dışına çıkılması halinde ise artık konkordato dönemi bitmekte ve iflas süreci başlamaktadır. Konkordatonun başarılı sonuçlanmaması iflası gerektirmektedir. Dolayısıyla her konkordato talep eden kişiyi iflas etti gibi değerlendirmek ve bu şekilde yaklaşmak doğru bir düşünce şekli değildir. Çünkü önyargısız olarak konkordato talep eden kişinin iyi niyetli olarak borçlarını ödemek istediğini düşünmek doğru ve yerinde bir davranış şekli olacaktır. Ancak konkordato amacına ulaşmaz ise kanunun öngördüğü şartlar gerçekleşmez ise bu takdirde firma iflas etmiş olacaktır. Konkordato müessesesi yeni olduğu için elimizde talep edilen konkordatoların ne kadarın başarılı olduğu ne kadarının iflas ile sonuçlandığına ilişkin resmî bir veri bulunmamaktadır. Ama dileriz ve ümit ederizki konkordato taleplerinin büyük bir çoğunluğu amacına ulaşsın ve alacaklılar ile anlaşılması sağlanılsın. Aksi takdirde yani konkordatoların büyük çoğunluğunun iflas ile sonuçlanması halinde işte o zaman ekonomik anlamda büyük sıkıntıların olması yanı sıra, “konkordato = iflas” gibi algılanması doğrulanacak ve konkordato ilan edenlere güven ortadan kalkacaktır. Dileriz ve ümit ederiz ki konkordato ilan edenler başarı ile süreçlerini yönetirler ve iflas ile konkordato hiçbir zaman eş anlamlı olmaz!

Yorum Yapın