Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulamasına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

Konkordato Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Yayınlanmıştır
30 Ocak 2020
Sigorta Sözleşmelerinin Finansal Tablolara Alınmasına İlişkin Esaslar Belirlenmiştir
16 Şubat 2020