Sigorta Sözleşmelerinin Finansal Tablolara Alınmasına İlişkin Esaslar Belirlenmiştir

Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulamasına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır
14 Şubat 2020
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Hadlerin Belirlenmesine İlişkin
16 Şubat 2020