Kreşlere Vergi İstisnası Getirildi

Günümüz büyük şehirlerinin ve buna bağlı olarak da büyük şehirde yaşayanların en büyük sorunlarından biri, çocukların sağlıklı olarak bakımının ve gelişimin sağlanması ve okul öncesi ve sonrası eğitimin uygun şartlarda yapılabilmesidir. Bu amaçla değişik çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda faaliyet gösteren sektöre destek vermek amacıyla, yapılan yasal düzenleme ile 01.01.2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerine vergi istisnası getirilmiş bulunmaktadır. 6745 sayılı Kanun ile Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar da Gelir Vergisi Kanununda yer alan eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası hükümlerine eklenmiş bulunmaktadır. Konuya ilişkin detaylı açıklama ise 23.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 295 Seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme ile, özel kreş ve gündüz bakımevlerine tanınan kazanç istisnası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen ticari kazançlara uygulanacak olup, bu istisnadan faydalanacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 01.01.2017 tarihinden sonra faaliyetine başlaması zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu istisnadan faydalanmak için birinci şart kreş ve gündüz bakımevinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının izni ile açılmış olmasıdır. İkinci şart ise açılış tarihinin 01.01.2017 tarihinden sonra olmasıdır. Yani daha önceden faaliyetine devam eden kreşler bu istisnadan faydalanmayacaklardır. istisna kreşin fiilen işletilmeye başladığı tarihten itibaren başlayacak ve beş vergilendirme dönemi için uygulanacaktır. İstisnanın tesise verilmiş olması nedeniyle bu süre içinde mükellefiyetin değişmesi istisna süresini değiştirmeyecektir. Ayrıca daha önceki uygulamalarda olduğu gibi mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek de bulunmamaktadır. Söz konusu düzenleme ile ülkemize Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlemiş olduğu standartlarda yeni kreş ve gündüz bakımevlerinin kazandırılması amaçlanmış olup, söz konusu amacın gerçekleşmesi ile hem sosyal sorumluluk politikaları gereği çalışmalar yapılmış olacak hem de yapılacak yeni yatırımlar ve yaratılacak istihdam bir nebzede olsa ekonomik hayata katkı sağlanabilecektir.

Yorum Yapın