2017 Yılı Mali Müşavirlik Ücret Tarifesi Yayımlandı

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Konu MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2017 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır. Yürürlük MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 2017 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum Yapın