Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapıldı

Transfer Fiyatlandırması Raporu Düzenlenmesi
10 Nisan 2017
2017 Yılı Şeffaflık Raporlarına İlişkin KGK Duyurusu Yayımlandı
11 Nisan 2017