2017 Yılı Şeffaflık Raporlarına İlişkin KGK Duyurusu Yayımlandı

Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapıldı
11 Nisan 2017
Sigorta Primi Teşvik, Destek Ve İndirimlerde Yasaklamaya Ve Yeni Uygulamaya İlişkin SGK Duyurusu
14 Nisan 2017