Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) Hk

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) Hk.
7 Şubat 2024
AMORTİSMAN AYIRMADA ALT SINIR
28 Şubat 2024