Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) Hk.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 49) Hk
7 Şubat 2024
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) Hk
20 Şubat 2024