Meslek Hastalıkları Ve İş Kazalarına İlişkin 2017/11 SGK Genelgesi Yayımlandı

Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Hakkında BDS 210 Yayımlandı
9 Mart 2017
31.12.2017 Tarihine Kadar Yeni İşe Alınacaklar İçin Gelir Vergisi Stopaj Desteğine İlişkin Tebliğ
16 Mart 2017