Mücbir Sebep Hali Nedeniyle Ödenmesi Gereken Vergilerin Ertelenmesi Hakkında

KDV İadelerinde Kur Farkı, Basılı Yayın Teslimlerinde Ve UEFA Kapsamında KDV İstisnası Ve Hasılatı
23 Mart 2020
23 Mart 2020 Tarihli Ve 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
24 Mart 2020