Mücbir Sebep Halinde Sayılan Mükelleflerin Ertelenen Katma Değer Vergisi Ve Muhtasar Beyanları İçin

2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler
14 Temmuz 2020
Az Tehlikeli ve 1 İşçisi Dahi Olsa İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulaması
28 Temmuz 2020