Mücbir Sebep Halinde Sayılan Mükelleflerin Ertelenen Katma Değer Vergisi Ve Muhtasar Beyanları İçin

Bilindiği üzere 24.03.2020 tarihli ve 31078 (mükerrer) sayılı Resmi gazete yayımlanan Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

ilgili tebliğe istinaden tebliğ kapsamında Mücbir Sebep Halinde Sayılan Mükelleflerin Ertelenen Katma Değer Vergisi ve Muhtasar Beyanları İçin Son Gün 27 Temmuz 2020 tarihidir.

Yorum Yapın