Yurt Dışı Tasarım Desteği Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri Ile Katma Değer Vergisi Beyannameleri
23 Kasım 2016
Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
24 Kasım 2016