Muhtasar, Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Nisan 2018

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan VUK-104 / 2018-8 sayılı ve 24/04/2018 tarihli Vergi Usul Kanını Sirkülerinde, Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılmasına ilişkin karar alınmıştır. Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması: 24 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (26 Nisan 2018) ödeyecekleri tabiidir. İlgili sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın