2017 Takvim Yılı İçin Tam Tasdik Raporlarının Yazılmaması Gerekir!

Muhtasar, Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır
19 Haziran 2018
2017 takvim yılı için tam tasdik raporlarının yazılmaması gerekir !
19 Haziran 2018