Nisan 2017 Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri Gönderilme Süresi

Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullanıldığı Birimlerde Hazırlanan E-İmzalı Yazılar
22 Mayıs 2017
Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kolları
26 Mayıs 2017