Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Değişiyor

Kiralama işlemleri TMS/IAS 17 Finansal Kiralama Standardı ile düzenlenmiştir. Standarda göre, kiralamalar, faaliyet kiralaması ve finansal kiralama olarak ikiye ayrılmaktadır. Faaliyet kiralamasında, kira giderleri ait oldukları dönemde gider kaydedilmektedir. Finansal kiralamada ise, kiralanmaya konu varlık kiracının aktifleri arasına, finansal kiralama borçları ise, kiracının borçları arasına alınmaktadır. Uluslararası Standartlar Kurulu, IAS 17’yi görüşmeye almış ve bir taslak yayınlamıştır. Taslakla, IAS 17’nin yürürlükten kaldırılması ve IFRS başlıklı bir standart yayınlanması beklenmektedir. Taslakla, kiralama işlemlerinin raporlanması ve muhasebeleştirme esasları tamamen değiştirilmektedir. Faaliyet kiralamasının kiracının varlıkları arasında raporlanmaması, uzun zamandır finansal tabloların gerçeğe uygun sunumunu olumsuz etkilediği yönünde eleştirilmekteydi. Bu nedenle, taslak, faaliyet ve finansal kiralama ayrımını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Kiralama türü ayrımı yapılmadan kiracının tüm kiralama haklarını aktifleştirmesi esası benimsenmiştir. Hakların, sonraki dönemlerde takibi konusunda ise, kiralamalar, – A Tipi Kiralama ve – B Tipi Kiralama olarak ikiye ayrılmaktadır. Kiralama türlerinin ayrımında benimsenmiştir. Bunlar; – Kira süresinin, varlığın toplam ekonomik ömrünün önemli bir kısmını kapsaması veya – Kira bedelinin net bugünkü değerinin, varlığın gerçeğe uygun değerinin önemli bir kısmını kapsamasıdır. Bu iki esastan yalnızca biri karşılanıyorsa, bu kiralama A Tipi Kiralama, aksi durumda B Tipi Kiralama sözkonusu olmaktadır. Taslakta gayrimenkuller için ise koşullar gayrimenkulün özelliklerine göre ifade edilmiştir. Buna göre, kira süresinin varlığın kalan ekonomik ömrünün büyük kısmını kapsaması veya kira ödemelerinin net bugünkü değerinin, varlığın gerçeğe uygun değerinin önemli ölçüde kapsamına alması esası benimsenmiştir. Tip A ve Tip B kiralamalarında, varlığın kullanım hakları ve kira ödemelerinden doğan yükümlülükler kayda alınmaktadır. Tip A kiralamada, kullanım hakları, varlığın sağlayacağı ekonomik menfaatlerin tüketilmesi beklenen süre esasa alınarak normal amortisman yöntemine göre amorti edilir. Tip B kiralamada ise, kullanım hakları, periyodik kirala ödemeleri esas alınarak amorti edilirler.

Yorum Yapın