Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmeler Yıllık İşletme Cetvelleri

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 maddesi hükmü gereğince sanayi işletmeleri her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren “Yıllık İşletme Cetveli”ni Nisan ayı sonuna kadar Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na vermek zorundadırlar. 25.10.2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği’ne (SGM 2014/11) göre, imalat işiyle iştigal eden işyerlerinin, sanayi sicil kayıtlarıyla ilgili olarak yapacakları müracaatlar, yıllık işletme cetvel bildirimleri, üretimi durdurma, üretime yeniden başlama, v.b. bildirimleriyle ilgili olarak; bu bildirimlerin Bakanlık web sayfasındaki, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden bildirim yapmaları, sistemin çalışmaması halinde bildirimlerin kağıt ortamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Sanayi Sicil Belgesi’ni, imalat yapan her kuruluşun alması gerekmektedir, belge vizelerinin iki yılda bir yaptırılması, yıllık işletme cetvellerinin ise her yılın ilk 4 ayında (Nisan ayı sonuna kadar) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir. Yeni açılan sanayi işletmeleri de 2 ay içerisinde sanayi siciline kayıt olmak zorundadır. Süresi içinde kaydolmayan işletmelere idari para cezası uygulanır. Sanayi Sicil Belgesi alındıktan sonra Belge verilmesine esas unvan, üretim konusu, ürün ilavesi, iş kolu, adres gibi konularda değişiklik meydana gelmesi durumunda, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde Sanayi Sicil Belgesinde gerekli değişikliğin yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde değişiklik yapılmaması halinde idari para cezası uygulanmaktadır. Sanayi Sicil Belgesi sahibi kuruluşların Yıllık İşletme Cetvellerini tanzim ederek, Nisan ayının sonuna kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının; https://www.sanayi.gov.tr internet adresinde “E-Hizmetler” menüsü içinde “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” başlıklı bölümden elektronik olarak vermeleri gerekmektedir. Sistemin çalışmaması halinde bildirimlerin kağıt ortamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine yapılabilir. Ayrıca, Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri, 2 yılda bir yapılır. Vize işlemlerinin, Sanayi Sicil Belgesinin aslı ve yıllık işletme cetveli ile beraber, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine müracaat edilerek yaptırılması gerekmektedir. Yıllık İşletme Cetveli’ni söz konusu tarihe kadar vermeyen ve vize işlemlerini süresinde yaptırmayan sanayi kuruluşlarının belgeleri geçersiz sayılacağından, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacakları gibi 2017 yılı için 914.-TL idari para cezası uygulanacaktır. Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz

Yorum Yapın