Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumunda YMM Veya SMMM Raporu

Döviz Düzenlemeleri Kapsamında Türkiye’deki Yerleşik Kişiler Arasında Yapılan Sözleşmelere İlişkin
18 Eylül 2018
TFRS Ve BOBİ FRS Uygulamalarına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır
19 Eylül 2018