TFRS Ve BOBİ FRS Uygulamalarına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumunda YMM Veya SMMM Raporu
18 Eylül 2018
Taşıtlar İçin Özel Tüketim E Matrahı Düzenlemesi Yapılmıştır
24 Eylül 2018