Şirketler artık mal ve hizmet satın aldıkları mükelleflerin faal olup olmadıklarını sorgulayabilecek

Şirketler artık mal ve hizmet satın aldıkları mükelleflerin faal olup olmadıklarını sorgulayabilecek
24 Şubat 2014
Özel Durumlar Açıklama Esasları Düzenlendi
26 Şubat 2014