Özel Durumlar Açıklama Esasları Düzenlendi

Şirketler artık mal ve hizmet satın aldıkları mükelleflerin faal olup olmadıklarını sorgulayabilecek
25 Şubat 2014
1 Nisan’da geçilecek e-faturada gizli risk
26 Şubat 2014