TFRS 16: Kiralamalar Güncellenmiştir

Kamu Gözetimi Kurumu Açıklaması; Kiralama işlemlerinin finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan mevcut Standart olan TMS 17 Kiralama İşlemleri, kiracıların, faaliyet kiralamalarından kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerini finansal tablolarına yansıtmalarına ilişkin bir hüküm içermemektedir. Bu sebeple birçok yatırımcı ve analistin, bilanço dışı kalan bu kiralamalardan kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolar üzerindeki etkisini görmek amacıyla kiracının finansal tablolarında raporlanan tutarlar üzerinde düzeltme yapması gerekmektedir. Ancak, eldeki kısıtlı bilgiler nedeniyle, yapılan düzeltmeler hatalı olabilmekte ve bu durum piyasalarda asimetrik ve yanlış bilginin oluşmasına sebep olabilmektedir. Söz konusu sorunları gidermek amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, kiracının kiralamalardan kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerini finansal tablolara almasını öngören bir muhasebeleştirme yaklaşımıyla UFRS 16 Kiralamalar’ı yayımlamıştır. Standart, kiralamaların finansal tablolara alınmasına, ölçümüne, sunumuna ve açıklanmasına ilişkin ilkeleri belirlemektedir.

TFRS 16 Kiralamalar, 1 Ocak 2019 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacaktır. Standardın ilk uygulama tarihinde veya öncesinde TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’ı uygulayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama halinde bu husus dipnotlarda açıklanır. TFRS 16 Kiralamalar’ın son haline ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın