TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklik Yapılmıştır

11 Mayıs 2019 tarihli ve 30771 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 75935942-050.01.04-[01/123] sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Karaında; 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards” başlığıyla yayımlanan “TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve ‘ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişikliklerin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Yorum Yapın