2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi

TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklik Yapılmıştır
11 Mayıs 2020
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Düzenleme Yapılmıştır
18 Mayıs 2020