Türkiye Finansal Raporlama Standardı Tebliği No: 75, 76, 77, 84, 85 Ve Türkiye Finansal Raporlama

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 58, 62 Yayınlandı
16 Aralık 2017
Türkiye Muhasebe Standardı Tebliği No: 78, 79, 80, 81, 83 Yayınlandı
18 Aralık 2017