Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında BDS 260 Yayımlandı

Bu Tebliğin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Standardı (BDS 260)’nın yürürlüğe konulmasını amaçlamaktadır. 10.12.2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim (BDS 260) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:8 yürürlükten kaldırılmış olup yerine 09.03.2017 tarih ve 30002 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 260 getirilmiştir.

Yorum Yapın