Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında BDS 260 Yayımlandı

Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Hakkında BDS 701 Yayımlandı
9 Mart 2017
Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Hakkında BDS 210 Yayımlandı
9 Mart 2017