Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Hakkında BDS 701 Yayımlandı

Bu Tebliğin amacı; Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Standardı (BDS 701)’nın yürürlüğe konulmasıdır. Bu Tebliğ; borsada işlem gören işletmelerin 01.01.2017 tarihinde ve sonrasında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetime tabi diğer şirketlerin 01.01.2018 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yorum Yapın