Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Hakkında BDS 701 Yayımlandı

Vergisini Düzenli Ödeyen Mükelleflere Yüzde 5 İndirim Getiren Kanun
8 Mart 2017
Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında BDS 260 Yayımlandı
9 Mart 2017