Usulsüz Elektrik Kullanım Bedeli Gider Yazılıp KDV’si İndirilebilir Mi?

Özel İndirim Kartlarıyla Firma Çalışanlarına Alışverişlerinde Yapılacak İndirimler
27 Mart 2013
6455 Sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
15 Nisan 2013